בעמוד זה ניתן לשלם עבור שירות מחשוב

תשלום בסך 250 ש״ח כולל מע״מ עבור שירות מחשוב